Azure Data Platform

Data-alusta mahdollistaa datan tehokkaan hyödyntämisen

Data-alusta eli tietoalusta kokoaa yrityksesi datan yhteen ja tarjoaa siitä jalostettuja tietotuotteita liiketoimintasi tietotarpeisiin. Se mahdollistaa yrityksellesi kustannustehokkaan ja keskitetyn datan hyödyntämisen. Saat kauttamme modernit ratkaisut tiedon varastointiin, hallintaan ja analytiikkaan joustavina Microsoft Azure -pilvipalveluina.

Dataa ja tietoa tarpeen mukaan

Tietolähteiden, datan määrän ja analysointitarpeiden kasvaessa datan manuaalinen käsittely ei ole kannattavaa, riittävän nopeaa tai edes mahdollista. Silloin data jää ainakin osin hyödyntämättä tai se ehtii vanhentua ennen käyttöä. Data-alusta kokoaa yrityksen tarvitseman datan yhteen paikkaan, josta se on nopeasti ja hallitusti hyödynnettävissä erilaisiin tietotarpeisiin ja -tuotteisiin.

1

Dataohjautuvaa liiketoimintaa

Tietoalusta mahdollistaa yritykselle nopean, hallitun ja kustannustehokkaan tavan tuottaa dataa ja tietoa. Niin päätöksenteon ja toiminnan tueksi kuin uuden, dataan perustuvan liiketoiminnan perustaksi.

2

Dataa palveluna, keskitetysti ja hallitusti

Tietoalustan kautta käyttäjät saavat tarvitsemaansa dataa ja tietoa hallitusti tietoaltaiden (data lake), tietovarastojen (data warehouse) ja tietojoukkojen (dataset) kautta haluamassaan muodossa.

3

Suorituskykyä ja laajennettavuutta

Pilvipohjainen tietoalusta on nopea ottaa käyttöön ja helposti laajennettavissa valittavien palveluiden, kapasiteetin ja suorituskyvyn mukaisesti. Palveluiden kustannukset joustavat niiden sisällön ja käytön mukaan.

4

Raportointia, edistynyttä analytiikkaa ja tekoälyä

Tietoalustan data- ja analytiikkapalveluilla datasta voidaan jalostaa ja tarjota erilaisia tietotuotteita, kuten raportteja, rajapintoja (API) tai koneoppimiseen pohjautuvia tiedon ryhmittely- ja ennustemalleja.

Microsoft Azure data- ja analytiikka-alustana

Microsoft Azure on yksi maailman johtavista pilvialustoista. Sen päälle rakentuvat myös Microsoftin Dynamics 365 -liiketoimintasovellukset, Microsoft 365 -tuottavuuspalvelut ja Microsoft Power Platform -kehitysalusta.

Azuren erityisvahvuutena ovat myös erittäin kattavat data- ja analytiikkapalvelut, yhteensopivuus Microsoftin liiketoimintasovelluksiin, identiteetinhallintaan ja pääsynhallintaan sekä datan hyödyntämistä merkittävästi nopeuttavat palvelukokonaisuudet, kuten Azure Synapse Analytics.

Tässä kolme keskeistä Azuren palvelukokonaisuutta datalle:

  1. Microsoft Intelligent Data Platform on Microsoftin uusin palvelukokonaisuus, joka liittää yhteen kaikki datapalvelut tiedon varastoinnista (data warehouse) datanhallintaan (data governance) ja analytiikkaan (data analytics).
  2. Azure Synapse Analytics on skaalautuva analytiikkapalvelu, joka tarjoaa kaikki analytiikan tarvitsemat palvelut tiedon integroinnista moderniin tietovarastointiin ja big-datan analysoinnista tiedon visualisointiin.
  3. Azure Data Platformilla viitataan yksittäisiin Azuren datapalveluihin. Näitä ovat esimerkiksi datan integroinnin ETL/ELT-pilvipalvelu Azure Data Factory, data-analytiikan palvelu Azure Databricks ja tietoallas Azure Data Lake.

Liiketoimintalähtöiset data- ja analytiikkaratkaisut Futuriotilta

Kaikki lähtee liiketoimintasi tietotarpeista, käytettävissäsi olevasta datasta ja organisaatiosi kyvystä hyödyntää dataa. Mitä tietoa liiketoiminta tarvitsee päätöksenteon tueksi tai toiminnan ohjaamiseksi? Mihin kysymyksiin vastaamalla voisit kehittää palveluitasi ja luoda asiakkaillesi lisäarvoa? Miten ja missä muodossa tarvittava tieto kannattaa tuottaa ja jakaa tiedon käyttäjille? Nämä ja muut tiedon hyödyntämistä koskevat kysymykset tulevat määrittämään sinulle sopivia dataratkaisuja.

data-alustat ja tietovarastot

Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme yrityksesi tarpeisiin sopivat ratkaisut datan hyödyntämiseen. Skaalautuvista tietoalustoista tietovarastoihin ja järjestelmien integraatioista rajapintoihin.

DATAN raportointi ja visualisointi

Suunnittelemme ja toteutamme liiketoimintasi tavoitteita, strategiaa ja toimintaa tukevat mittaristot ja raportoinnin. Toistuvien talous- ja myyntiraporttien automatisoinnista aina liiketoimintasi strategian jalkauttavaan mittaristoon..

Data-Analytiikka

Liiketoiminnan kysymyksiin ei aina löydy helppoja vastauksia. Jalostamme datastasi tietoa edistyneellä analytiikalla, koneoppimisen ja tekoälyn menetelmillä.

Datastrategia

Datastrategialla tarkoitetaan suunnitelmaa tiedon hyödyntämiseksi. Autamme sinua laatimaan suunnitelman tiedon tuottamiselle ja hyödyntämiselle. Liiketoimintasi tavoitteista tarvittaviin tietotuotteisiin.

Tarvitsenko data-alustan vai riittääkö yritykselleni raportointisovellus?

Tietoalustat ja tietovarastot eivät ole aina sopivin ratkaisu kaikkiin tietotarpeisiin. Usein pelkkä raportointisovelluskin saattaa riittää. Ota yhteyttä, asiantuntijamme opastavat liiketoiminnallesi sopivan ratkaisun valinnassa.