Skanska Rental uudisti koneiden vuokrauksen ja kalustonhallinnan ratkaisut

Skanska Rental etsi helppokäyttöistä ja skaalautuvaa ratkaisua, jolla se voisi tehostaa konevuokrausta, kalustonhallintaa ja huoltotoimintoja. Microsoft Dynamics 365 Business Central ja Armada Dynamics EQM 365 Rental vastasivat yrityksen kasvaneisiin tarpeisiin.

Skanska-konserniin kuuluva Skanska Rental vuokraa koneita kaikille rakentajille, ei vain Skanskan työmaille. Rakentamisen ammattilaisia palvelee Suomessa Rentalin 13 konevuokrauksen toimipistettä, joista rakentaja saa vuokrattua kaiken porakoneesta nosturiin. 

Skanskan rakennushankkeet vaativat monialaista yhteistyötä. Vaativissa projekteissa suunnitelmallisuus ja tiedon ajantasaisuus eri sidosryhmien välillä on tärkeää. Niin myös rakennustyömaiden koneiden vuokrauksessa ja kalustonhallinnassa. Vuokrattujen koneiden tulee olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja pois tieltä silloin, kun niitä ei tarvita. 

Olennaisena osana koneiden vuokraukseen ja kalustonhallintaan kuuluu myös kaluston laadukas huolto ja asianmukainen säilytys, joka varmistaa koneiden toiminnan ja turvallisuuden niiden koko elinkaaren ajan.

Haaste

Skanska Rentalin käyttämä vuokrauksen hallintajärjestelmä oli tulossa käyttöikänsä päähän. Yritys haki helppokäyttöistä standardijärjestelmää, jota voitaisiin hallitusti laajentaa ja kehittää tarpeiden mukaan. Samalla järjestelmän tulisi olla riittävän monipuolinen tukemaan sekä pienten että suurten, useita vuosia kestävien rakennusprojektien vuokraustoimintaa.

Lisäksi Skanska Rental haki kumppania käyttämänsä Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ylläpitoon ja harkitsi samalla järjestelmän päivittämistä uuteen.

Ratkaisuna EQM 365 Rental

Huolellisen pohdinnan jälkeen Skanska Rental päätti päivittää Microsoft Dynamics NAV -järjestelmän uuteen pilvipohjaiseen Microsoft Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjausjärjestelmään, ja ottaa käyttöön sen vuokrausliiketoimintaan ja kalustonhallintaan suunnitellun lisäosan Armada Dynamics EQM 365 Rentalin

Uusi ratkaisu tarjosi Skanska Rentalille skaalautuvan järjestelmän, joka integroi koneen vuokraustoiminnot, kalustonhallinnan, huoltotoiminnot ja asiakaslaskutuksen yhdelle helppokäyttöiselle pilvialustalle. Tämä mahdollisti Skanska Rentalille tiedon reaaliaikaisen jakamisen kaikkien vuokrauksen osapuolten välillä, parantaen tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä päivittäisessä työssä.

Hallittu toteutus

Skanska Rental kääntyi hankkeessa Futuriotin ja Elisan puoleen. Futuriot toteutti laajan hankkeen vaiheittain ja hallitusti, muutamalla toimipisteellä pilotoiden. Vanhat järjestelmät säilytettiin rinnakkaiskäytössä, kunnes uusien järjestelmien käyttöönotto oli varmistettu ja halutut mukautukset toteutettu Skanska Rentalin vaatimusten mukaan. Hanke valmistui suunnitellusti tavoiteaikataulussa. 

Hankkeen onnistumiselle keskeistä oli Skanska Rentalin pääkäyttäjien omistautuminen hankkeelle ja tiivis yhteistyö teknisten asiantuntijoiden kanssa. Haasteita lähestyttiin johdonmukaisesti ratkaisuja yhdessä etsien ja ehdottaen.

Tulokset

Järjestelmäuudistus toteutui odotusten mukaisesti. Reaaliaikainen tiedonsaanti paransi päätöksentekoa, vähensi virheitä ja tehosti yhteistyötä eri osastojen välillä.

Ratkaisusta saatujen positiivisten kokemusten myötä myös Skanska Infra siirtyi EQM 365 Rentalin käyttöön. Samoin Skanskan omistamat terästuotteet sisällytettiin osaksi Business Central -järjestelmää.

Skanska Rental on tyytyväinen hankkeen tuloksiin ja näkee EQM 365 Rental -ratkaisun keskeisenä osana tulevaisuuden menestystään. Moderni ratkaisu mahdollistaa järjestelmän ajantasaisuuden ja kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Mika Toivola, Toimitusjohtaja, Futuriot, mika.toivola@futuriot.com, +358 40 7284890

Skanska Rental

Skanska Rental on Skanska-konserniin kuuluva valtakunnallisesti toimiva konevuokraamo. Skanska Rental tarjoaa palvelut ja kaluston kaikille rakentamisen ammattilaisille.