Vesivek-konsernin johtaminen tehostui BI-raportoinnilla

Kun Vesivek-konserni etsi tehokkaampaa tapaa tiedolla johtamiseen, he löysivät ratkaisun Power BI:stä. Sen avulla yritys kykeni analysoimaan ja yhdistämään tietoa aikaisempaa tehokkaammin.

Vesivek on Suomen johtava ulkopuolisten kosteudenhallintaremonttien toteuttaja. Yritys tekee vuosittain yli 5000 kattoremonttia omakoti- ja rivitaloihin ympäri Suomea, myös talvella. Lisäksi Vesivek valmistaa ja asentaa vuosittain yli 15 000 sadevesijärjestelmää ja kattoturvatuotetta. Vuoden 2021 helmikuusta lähtien Vesivekin on palvellut asiakkaitaan useilla alueilla myös salaojaremonteilla.

Monen järjestelmän haasteet

Vesivekin konsernin arjessa pyörivät lukuisat järjestelmät taloudesta, tuotantoon ja markkinointiin. Vaikka järjestelmät tarjosivat omia raporttejaan, eivät ne yksinään antaneet kokonaista kuvaa liiketoiminnasta. Tiedon yhdistäminen eri lähteistä oli haastavaa, aikaa vievää ja kallista, mikä rajoitti tehokasta tiedon hyödyntämistä päivittäisessä toiminnan seurannassa, ohjauksessa ja päätöksenteossa.

Vaihtoehtona Power BI

Microsoft Power BI oli Vesivekille entuudestaan jonkin verran tuttu, mutta yritys ei ollut tutustunut sen tuomiin raportoinnin ja analytiikan mahdollisuuksiin syvemmin. Sovelluksen monipuolisuus ja vahva asema markkinoilla tekivät siitä yritykselle kiinnostavan vaihtoehdon. Siksi Vesivek halusi kokeilla ohjelmistoa tositoimissa.  Samalla haluttiin löytää oikea kumppani tiedonhallinnan kehittämiseen.

Ketterää kokeilua ja konkreettisia tuloksia

Vesivek päätti aloittaa yhteistyön Futuriotin kanssa PoC-projektilla (Proof of Concept, ratkaisun todennus), jonka puitteissa luotaisiin ensimmäinen version johdon dashboardista. Tavoitteet olivat korkealla ja aikataulu oli tiukka, mutta jo kahden viikon sprintin päätteeksi Vesivekin johtoryhmällä oli käytössään ensimmäinen mittaristo, joka ammensi tietonsa suoraan yrityksen järjestelmistä – päivittäen tiedot automaattisesti mm. toiminnanohjausjärjestelmästä.

Nopea kokeilu oli menestys. Koko projektin onnistumisen avaimiksi nousivat CIO Tuomas Vepsäläisen selkeä visio, perusteellinen valmistelutyö ja osapuolten tiivis yhteistyö projektin eri vaiheissa.

Jatkuva panostus ja koulutus

Kun ensimmäiset tulokset osoittivat Power BI:n potentiaalin Vesivekin tarpeisiin, yritys päätti jatkaa raportointiratkaisun kehittämistä. Tämä merkitsi systemaattista työskentelyä toiminto kerrallaan, ketterissä kehityssprinteissä edeten. 

Liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista osoittavien mittareiden lisäksi raportointiin otettiin mukaan tuloksia selittäviä mittareita ja trendejä, jotka mahdollistavat toimenpiteiden johtamisen ja analyysit tietoihin porautumalla. Vuorovaikutteisten näkymien kautta Vesivek sai käyttöönsä tarvitsemaansa operatiivista tietoa mm. markkinoinnista, myynnistä, tarjouksista, tilauksista, katteista, työtunneista sekä toimitusten laadusta ja etenemisestä.

Pelkkä tiedon saatavuus ei takaa sen tehokasta hyödyntämistä. Siksi oli tärkeää varmistaa, että koko Vesivekin henkilöstö pystyisi hyödyntämään uusia työkaluja tehokkaasti. Yritys investoi pääkäyttäjien koulutukseen ja valtuutti heidät kouluttamaan muita työntekijöitä, jolloin tiedon jakaminen ja osaamisen siirtäminen tapahtui sisäisesti ja tehokkaasti.

Tulokset puhuvat puolestaan

Ennen Power BI:n käyttöönottoa Vesivek kohtasi haasteita datan yhdistelyssä ja analysoinnissa. Uuden ratkaisun myötä nämä haasteet vähenivät merkittävästi. Johtajat ja tiimien jäsenet pystyivät tekemään perustellumpia päätöksiä, koska heillä oli käytössään ajantasainen ja kokonaisvaltainen näkymä liiketoiminnan tilanteesta.

Päivittäinen toiminnan ohjaaminen tehostui, reagointi markkinoiden muutoksiin nopeutui, ja yrityksen suorituskyky parani. Vesivekin investointi Power BI:hin ja oikean kumppanin valintaan näkyy tulevaisuudessapaitsi parempana raportointina, myös liiketoiminnan ja asiakaspalvelujen kehittymisenä.

Tulevaisuuden näkymät

Vesivekin toiminnassa tiedolla johtaminen on keskiössä tulevaisuudessakin. Uusien ratkaisujen, kuten Power BI:n avulla yrityksellä on paremmat valmiudet kohdata markkinoiden muutokset ja mukautua nopeasti uusiin tilanteisiin. Vesivek on ottanut askeleen kohti tehokkaampaa, tietoon pohjautuvaa liiketoimintaa.

HLRE Holding

HLRE Holding –konserni (asiakas- ja markkinointiviestinnässä käytetään yleisesti nimitystä Vesivek-konserni) on pien- ja rivitalokiinteistöjen katto- ja salaojasaneerauksiin sekä sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden tuotekehitykseen, valmistukseen, myyntiin ja asennukseen keskittyvä toimija. Konserni toimii Suomessa ja Ruotsissa Vesivek-brändillä.

HLRE Holding –konsernilla on vuoden 2024 tammikuussa 16 toimipistettä Suomessa ja kolme Ruotsissa. Konsernin pääkonttori ja peltiprofiilitehdas sijaitsevat Pirkkalassa ja sadevesijärjestelmien sekä kattoturvatuotteiden tuotekehitys ja valmistus sekä yritysmyynti Orimattilassa. Konsernin asiakkaina on muun muassa kuluttaja-asiakkaita, asunto-osakeyhtiöitä, rakennusliikkeitä ja julkisyhteisöjä.

Vesivek suojaa rakennuksia yli 40 vuoden kokemuksella asentamalla niihin turvallisia kattoja, sadevesijärjestelmiä ja salaojia.

Lisätiedot

Heikki Sassi, Futuriot, heikki.sassi@futuriot.com, +358 50 596 9512.

Lue lisää raportoinnin ja tiedolla johtamisen palveluistamme.