KA-MU sai kaikki hyödyt ERP-järjestelmästä raportoinnilla

KA-MU on suomalainen sopimusvalmistukseen erikoistunut tilauskonepaja. Heidän asiakkaitaan ovat suomalaiset, korkeatasoisista tuotteistaan tunnetut vientiyritykset. KA-MU halusi kehittää toiminnanohjaustaan yrityksen tarpeisiin suunnitellulla raportoinnilla. Futuriot toteutti KA-MU:lle ratkaisun, jolla yrityksen tarvitsemat liiketoimintatiedot ovat aina ajan tasalla ja helposti hyödynnettävissä.

Nykyaikaisessa tilauskonepajassa käsitellään päivittäin paljon tietoa. Tiedon käsittelyn nopeus ja helppous ovatkin tärkeitä tekijöitä päivittäisen toiminnan tehostamisessa. Näin myös KA-MU:lla, jossa toimitusjohtaja Juha Järvi halusi kehittää toiminnanohjausta joustavalla Business Intelligence (BI) -raportoinnilla. Tavoitteena oli luoda ajantasainen, vuorovaikutteinen ja helppokäyttöinen näkymä tarvittavaan toiminnanohjauksen tietoon.

Raportoinnin suunnittelu aloitettiin yhteisellä työpajalla KA-MU:n Karstulan konepajalla. Juhalla oli selkeä visio yrityksen toimintaa helpottavista ja tehostavista kehityskohteista, joiden pohjalta Futuriot lähti toteuttamaan ratkaisua. Raportointi toteutettiin markkinoiden johtavalla Microsoft Power BI -raportointi- ja analysointipalvelulla, joka kytkettiin KA-MU:n käyttämään CGI C9000 -toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Raporttien sisältö, hakutoiminnot ja visuaalinen ilme suunniteltiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. KA-MU:n Juha Järvi oli lopputulokseen tyytyväinen:

“Power BI -järjestelmän avulla saimme käyttöömme ajantasaista tietoa helposti luettavassa ja visuaalisessa muodossa, joka helpottaa päätöksentekoa jokapäiväisessä työssämme.”

Juha Järvi, Toimitusjohtaja, KA-MU

Futuriotin toteuttama Power BI -raportointi nopeutti ja helpotti merkittävästi KA-MU:n tiedon käsittelyä. Aikaisemmin tietoa koostettiin käsin Excel-tiedostoihin tai jaettiin ERP:istä saatavina raporttitulosteina. Näin tiedon nopea hyödyntäminen oli hankalaa. Nyt ajantasainen tieto on luettavissa viiveettä Power BI -selainpalvelusta ja haluttu näkymä tietoon saadaan kirjaimellisesti nappia painamalla. KA-MU:lle tämä tarkoittaa päivittäisen päätöksenteon ja toiminnan merkittävää tehostumista sekä lopulta parempaa asiakaspalvelua.

“Toiminta Futuriotin kanssa oli helppoa. Kehitysajatukset ja halutut muutokset järjestelmään saatiin nopeasti toteutukseen, hyvin usein jo saman Teams-palaverin kuluessa. Nopea reagointi tarpeisiin ja kehitysideoihin vakuuttivat meidät asiakkaana Futuriotin hyvästä osaamisesta sekä kyvystä palvella meitä.”

Juha Järvi, Toimitusjohtaja, KA-MU

Onnistuneen hankkeen jälkeen KA-MU suunnittelee raportoinnin ja analytiikan laajentamista uusiin sovelluskohteisiin. Yhtenä uutena asiana tulee olemaan KA-MU:lla käytössä olevan tuotannon infotaulun hyödyntäminen Power BI -raporttien julkaisemiseen. Uusien raporttien luominen on nopeaa ja Futuriotin tarjoaman Power BI -koulutuksen jälkeen KA-MU pääsee kehittämään raportointia myös itsenäisesti.

Lisätiedot

Heikki Sassi
heikki.sassi@futuriot.com
+358 50 596 9512