Business Central tehosti tuotantoa ja toi liiketoimintaan läpinäkyvyyttä

Hydraulic Power sai liiketoimintansa läpinäkyväksi ja tehokkaaksi yhdistämällä talouden ja tuotannon toiminnot Microsoft Dynamics 365 Business Central -toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP).

Hydraulic Power on kotimainen hydraulikoneikkojen ja sylintereiden suunnittelija ja valmistaja. Yrityksen palveluihin kuuluvat myös huollot, putkistoasennukset ja käyttöönotot. Vuonna 1979 perustetun perheyrityksen toimitilat sijaitsevat Järvelässä, jossa työskentelee 18 alansa huippuosaajaa.

Lähtötilanne

Hydraulic Powerin käytössä olleen toiminnanohjausjärjestelmän kehitys- ja ylläpitokustannukset olivat kasvaneet huomattaviksi. Lisäksi järjestelmällä ei ollut kattavaa kumppaniverkostoa, mikä rajoitti sen tukea ja kehitystä.

Vanhasta järjestelmästä puuttuivat myös kirjanpidon ja taloushallinnon ominaisuudet. Tämän vuoksi Hydraulic Power turvautui erillisiin järjestelmiin ja käytti ulkopuolisen kirjanpitotoimiston palveluja näiden tehtävien hoitoon. Se johti tilanteeseen, jossa yritys ei saanut tarvitsemaansa reaaliaikaista kuvaa talouden luvuista, mikä vaikeutti liiketoiminnan tehokasta ohjaamista.

Myös tuotannonohjauksessa oli kehitettävää. Hydraulic Power etsi ratkaisua resurssien ja kapasiteetin automaattiseen optimointiin sekä halusi parantaa näkyvyyttä tuotannon eri työvaiheisiin.

Tavoitteena liiketoiminnan läpinäkyvyys

Hydraulic Powerin tavoitteena oli löytää talouden ja toiminnanohjauksen yhdistävä ratkaisu, joka tarjoaisi ajantasaisen näkymän yrityksen koko liiketoimintaan ja palvelisi yrityksen tuotannon kehitystarpeita.

Hydraulic Power piti tärkeänä, että uusi järjestelmä olisi tarpeen mukaan joustavasti laajennettavissa ja tukisi yrityksen kasvua sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ratkaisun tuli myös olla laajasti tuettu ja pilvipohjainen, jotta sen kustannukset olisivat ennakoitavissa, toiminnallisuudet säilyisivät kilpailukykyisinä ja ylläpito olisi mahdollisimman vaivatonta.

Järjestelmäksi valittiin Business Central

Etsiessään vaihtoehtoja järjestelmäksi valikoitui Microsoftin Business Central, joka yhdisti toiminnanohjauksen ja taloushallinnon tiedot ja toiminnot yhdelle helppokäyttöiselle pilvialustalle. Järjestelmään sisältyi laaja valikoima vakio-ominaisuuksia, kuten varastonhallinnan, hankinnan, myynnin, kirjanpidon ja taloushallinnon sekä yrityksen tuotannon toiminnot.

Business Centralin vakiotoiminnallisuuksien ohella Hydraulic Power piti järjestelmän merkittävänä etuna sen modulaarisuutta ja helppoa laajennettavuutta. D365 Business Centraliin on saatavilla suuri valikoima valmiita sovelluksia ja laajennuksia eri toimialojen ja toimintojen tarpeisiin, ja ne integroituivat järjestelmän dataan ja toimintoihin saumattomasti.

Valittuaan järjestelmän Hydraulic Power otti yhteyttä Microsoftin kumppaniyritykseen Futuriotiin, joka auttoi heitä siirtymisessä uuteen järjestelmään. Yhteistyössä kumppanin kanssa Hydraulic Powerin liiketoimintaprosessit ja tarpeet analysoitiin perusteellisesti, ja Dynamics 365 Business Central otettiin käyttöön yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Business Centralin vakiotoiminnallisuuksien lisäksi uuteen järjestelmään sisällytettiin seuraavat keskeiset laajennukset:

  • nShift (entinen Unifaun Online): toimitustenhallinta.
  • MxAPS: tuotantotilausten optimointi.
  • Shopfloor insight: MES-ratkaisu.
  • Avalo: digitaaliset maksuliikennepalvelut.
  • Pagero: osto- ja myyntilaskujen käsittely.

Onnistumisen avaimet

Liiketoiminnan ydintä palvelevan toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen on yritykselle aina merkittävä päätös ja uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii koko organisaation sitouttamista muutokseen. Hydraulic Powerin valmistautuminen ja henkilöstön osallistaminen projektiin oli hankkeen alusta loppuun erittäin huolellista. Järjestelmähanke eteni suunnitellusti ja tiiviissä yhteistyössä toimittajan kanssa.

Lopputulos vastasi odotuksia

Hydraulic Power sai käyttöönsä yhtenäisen ja ajanmukaisen järjestelmän toiminnanohjaukseen ja taloushallintoon. Nyt yrityksellä on näkyvyys koko liiketoimintaprosessiinsa, myyntitilauksesta tuotantoon ja toimituksesta laskutukseen. Kaikki liiketoiminnassa syntyvä tieto on reaaliaikaista ja läpinäkyvää, ja tarvittaessa voidaan porautua yksityiskohtiin. Uuden järjestelmän ansiosta Hydraulic Power pystyy ohjaamaan toimintaansa automaattisesti, entistä tehokkaammin ja ajantasaisen tiedon varassa.

Lisätiedot

Mika Toivola, toimitusjohtaja, Futuriot, mika.toivola@futuriot.com, +358 40 728 4890

Jari Keyriläinen, toimitusjohtaja, Hydraulic Power, jari.keyrilainen@hydraulicpower.fi, +358 50 309 2772