Vuokrausjärjestelmä ja kalustonhallinta yhdellä alustalla

Vuokraustoimintaan, kalustonhallintaan ja huoltotoimintaan riittää yksi järjestelmä. Samalla järjestelmällä voidaan hallita myös yrityksen talous, kirjanpito ja varastotoiminnot. Lue miten Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP taipuu vuokraustoimintaan, irtaimen omaisuuden hallintaan ja huoltopalveluihin.

Microsoft Dynamics 365 Business Central on pilvipohjainen talouden ja toiminnanohjauksen järjestelmä pk-yrityksille. Kattavien vakiotoiminnallisuuksien lisäksi sitä voidaan helposti laajentaa erilaisilla lisäosilla ja toimialakohtaisilla vertikaaleilla. Yksi näistä on vuokrausliiketoimintaan ja kalustonhallintaan suunniteltu Armada Dynamics EQM 365 Rental. Tässä artikkelissa kerron tämän ratkaisun ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja eduista.

IT-järjestelmä yhdistää vuokrauksen, kaluston ja huollon

Vuokraustoiminnassa ja kalustonhallinnassa yritys haluaa varmistaa, että sen vuokraama tai käyttämä kalusto on käytettävissä oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikeassa kunnossa. Kun toiminnan pitää samaan aikaan olla asiakaslähtöistä, kannattavaa ja vastuullista, vaatii kokonaisuuden hallinta kaikkien toimintojen huolellista yhteensovittamista myös IT-järjestelmässä.

Ratkaisuna Business Central + EQM 365 Rental

EQM 365 Rental -lisäosa yhdistää Business Centralin vakiotoiminnallisuuksiin vuokrauksen, laitehallinnan ja kunnossapidon toiminnot. Lisäosa integroituu saumattomasti kaikkiin toiminnanohjauksen ja taloushallinnon ydintoimintoihin, kuten käyttöomaisuuden hallintaan ja varastonhallintaan. Erillistä integraatiota ei tarvita. Tämä mahdollistaa koko liiketoiminnan hallinnan yhdellä ohjelmistolla.    

EQM 365 Rental pitää sisällään seuraavat kokonaisuudet:

 • kalustonhallinnan
 • vuokrauksenhallinnan
 • huollon ja ylläpidon hallinnan

Kalustonhallinnan kautta voit seurata ja hallita yrityksen vuokrattavien kohteiden ja irtaimen omaisuuden, kuten laitteiden, koneiden ja työkalujen saatavuutta ja sijaintia. Reaaliaikaisen varastonäkymän kautta kaluston käyttö voidaan suunnitella ja aikatauluttaa, jolloin kaluston käyttöaste on aina optimaalinen ja päällekkäiset varaukset vältetään. 

EQM 365 Rentalissa on mahdollista hallita sekä varastossa olevaa että ulosvuokrattua kalustokantaa – voit siis käyttää sitä pelkästään yrityksen omaan kalustonhallintaan, mikäli vuokraustoiminnalle ei ole tarvetta.

Vuokrauksenhallinnan kautta voit luoda ja hallita vuokrasopimuksia ja -tarjouksia. Sopimukset pitävät sisällään kaikki vuokrauksessa tarvittavat tiedot vuokraehdoista, hinnoista ja laskutuksesta. Itse vuokralaskutus voidaan tehdä täysin automaattisesti ennalta määrättyjen vuokraushintojen, vuokrausaikojen ja mahdollisien lisämaksujen perusteella. Tämä suoraviivaistaa laskutusprosessia, säästää aikaa ja vähentää manuaalisesta tiedon syöttämisestä aiheutuvia virheitä.

EQM 365 Rentalissa on kattava valikoima ominaisuuksia erilaisiin vuokrausliiketoiminnan tarpeisiin, kuten projektikohtaiset toimituskokonaisuudet, asiakas- ja projektikohtainen hinnoittelu, edistynyt toimitusten ja palautusten hallinta, jälleenvuokraus sekä haku- ja toimituskustannukset.

Kaluston huollon ja kunnossapidon kautta voit seurata vuokrattavien kohteiden kuntoa, hallita palvelupyyntöjä sekä aikatauluttaa kunnossapidon ja huollon toiminnot. Huollon toiminnot tukevat vuokraukseen liittyviä tarkastuksia, huollon sertifikaatteja, huolto-ohjelmia ja yksittäisiä huoltopyyntöjä. Kun kaluston huoltohistoria ja tila ovat järjestelmästä helposti nähtävissä, voidaan kaluston huolto- ja uusimistoimenpiteet suunnitella etukäteen ja vähentää häiriöaikaa. Tämä puolestaan parantaa asiakaspalvelua, kasvattaa kaluston elinkaarta ja vähentää ympäristön kuormitusta.

Raportoinnin näkökulmasta talouden, toiminnanohjauksen ja vuokraliiketoimintojen yhdistäminen mahdollistaa sen, että yrityksellä on jatkuvasti reaaliaikainen näkyvyys myös vuokraukseen, kalustonhallintaan ja huoltoon liittyvään myyntiin, kustannuksiin ja katteisiin.

Ohjelmistossa on responsiivinen käyttöliittymä, jolloin sitä voidaan käyttää niin pöytätietokoneelta, tabletilta kuin matkapuhelimelta. Pilvipohjaisena ratkaisuna vuokrauksen, kalustonhallinnan ja kunnossapidon toimintoja voidaan käyttää ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

EQM 365 Rental vuokrausvertikaali Business Centraliin
EQM 365 Rental -vuokrausvertikaali integroituu saumattomasti Business Central talous- ja toiminnanohjausjärjestelmään

Kenelle ratkaisu soveltuu?

EQM 365 Rental soveltuu kaikille yrityksille, jotka haluavat tehostaa vuokraustoimintaansa, kalustonhallintaansa ja huoltotoimintaansa. Vuokrattavat kohteet tai hallittava omaisuus voivat olla koneita, laitteita, työkaluja, materiaalia tai resursseja sekä näiden yhdistelmiä.

EQM 365 Rental soveltuu esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin:

 • kone-, laite- ja telinevuokraajat
 • rakennusyhtiöt ja työmaat
 • terveydenhuolto, sairaalat ja apuvälinevuokraajat
 • tapahtumajärjestäjät
 • huolto- ja kunnossapitoyritykset
 • kuljetus- ja logistiikkayritykset
 • kunnat ja niiden liikelaitokset

EQM 365 Rentalia voidaan käyttää valmiina kokonaisuutena yhdessä Microsoft Dynamics 365 Business Centralin taloushallinnon ja toiminnanohjauksen kanssa, jolloin se soveltuu Business Centralin tapaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Haluttaessa EQM 365 Rental voidaan yhdistää yrityksen omiin talouden ja toiminnanohjauksen järjestelmiin. Tämä vaihtoehto voi olla sopiva esimerkiksi suuremmalle yritykselle, joka tarvitsee vain monipuolisen kalustonhallinnan ominaisuuksia oman organisaationsa tarpeisiin.

Keskittäminen kannattaa

EQM 365 Rental on itsessään kattava ja suorituskykyinen ratkaisu vuokrausliiketoiminnan, kalustonhallinnan ja huollon tarpeisiin, mutta yhdistettynä Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin yrityksen data ja toiminnot saadaan yhteen järjestelmään. Tällä on useita etuja:

 • myynnin, kustannusten ja katteiden reaaliaikainen seuranta
 • yhtenäinen käyttökokemus
 • liiketoiminnan prosessien automatisointi
 • skaalautuva ja kansainvälinen liiketoiminta-alusta
 • ajantasaisena säilyvä pilvipalvelu

Yhteenveto

Microsoft Dynamics 365 Business Centralin ja sen lisäosan EQM 365 Rentalin avulla yritys voi seurata ja hallita vuokrattavaa kalustoa reaaliaikaisesti sen elinkaaren kaikissa vaiheissa – varastonseurannasta ja vuokrasopimusten hallinnasta laskutuksen automaatioon ja huoltoon. 

Lisätietoa vuokrausjärjestelmistä

Olemme Armada Dynamics EQM 365 Rentalin virallinen kumppaniyritys ja toteutamme asiakkaillemme ratkaisuja vuokraukseen, kalustonhallintaan ja huoltopalveluihin muiden Microsoftin liiketoimintaratkaisujen ohella.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen asiantuntijamme kanssa. Kerromme mielellämme lisää vuokrauksen ja kalustonhallinnan mahdollisuuksista ja toteuttamistamme asiakasratkaisuista. Keskustellaan, minkälainen ratkaisu sopisi parhaiten juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Petri Karjalainen
petri.karjalainen@futuriot.com
+358 40 559 5197