Pilvipohjainen liiketoimintajärjestelmä ei tule elinkaarensa päähän

Pilvipohjaiset ratkaisut haastavat nykyisen käsityksemme yritysjärjestelmien elinkaaresta ja liiketoiminnan modernisoinnista.

Olemme tottuneet ajatukseen liiketoimintajärjestelmien rajallisesta elinkaaresta. Kerran moderni järjestelmä ei enää vastaakaan muuttuneita tarpeita, sen kehitys päättyy tai ohjelmiston pitäminen ajantasaisena käy liian kalliiksi.

Järjestelmät ikääntyvät myös niitä hajauttamalla. Kun yhden järjestelmän rajat tulevat vastaan, otetaan rinnalle uusia. Saman toistuessa on lopputuloksena usein vaikeasti hallittava ja tehoton kokonaisuus, joka ei enää palvele sille asetettuja vaatimuksia.

Syitä on siis useita, mutta jokainen järjestelmä tulee aikanaan tiensä päähän. Silloin siitä luovutaan ja hankitaan tilalle jotain muuta. Kehityspolku on tuttu etenkin kasvuyrityksille.

Näin ainakin tähän saakka. Nyt sama liiketoimintajärjestelmä saattaa olla käytössä niin miljoonan liikevaihtoon yltävässä pienyrityksessä kuin 100 miljoonaa vaihtavassa kansainvälisessä yrityksessä. Syynä on järjestelmien pilveistyminen.

Uusilla pilvipohjaisilla liiketoimintajärjestelmillä ei ole rajallista elinkaarta samassa merkityksessä kuin yritysten itsensä ylläpitämillä paikallisilla järjestelmillä. Pilvipohjaiset liiketoimintajärjestelmät päivittyvät säännöllisesti ja automaattisesti pitäen järjestelmien ominaisuudet, käyttökokemuksen, tietosuojan ja tietoturvan ajantasaisina.

Entä kuinka kokoluokaltaan tai liiketoiminnaltaan toisistaan poikkeavat yritykset voivat käyttää esimerkiksi samaa ERP- tai CRM-järjestelmää? Tämä perustuu pilvipohjaisen liiketoiminta-alustan modulaarisuuteen ja skaalautuvuuteen. Yritys voi ottaa joustavasti käyttöön vain tarvitsemansa toiminnallisuudet, sovellukset tai kapasiteetin. Vastaavasti palveluiden kustannukset ovat läpinäkyviä ja mukautuvat niiden käytön mukaan.

Järjestelmien ajantasaisuuden ja joustavuuden lisäksi yhtenäisessä pilvialustassa sen sovellukset ja järjestelmät toimivat tehokkaasti yhteen. Liiketoiminnan ydinprosessit, työnkulut ja tieto kulkevat katkeamatta sovelluksesta ja järjestelmästä toiseen. Lisäksi järjestelmät ja sovellukset ovat pilvisovelluksina käytettävissä kaikilla päätelaitteilla.

Pilvialustan palveluiden ja rajapintojen ansiosta liiketoimintajärjestelmät ovat liitettävissä ulkoisiin järjestelmiin, avoimeen dataan, omiin sovelluksiin tai IoT-laitteisiin. Kaikki järjestelmissä syntyvä data on edelleen hyödynnettävissä raportoinnissa ja analytiikassa. Pilvialustalla liiketoimintajärjestelmien tuomat mahdollisuudet ovatkin miltei rajattomat.

Kun seuraavan kerran hankit uutta liiketoimintajärjestelmää, se saattaa olla viimeinen, jonka yrityksesi tulee koskaan tarvitsemaan.

Kirjoittana Heikki Sassi, Partner, Futuriot Oy
heikki.sassi@futuriot.com

Artikkeli julkaistiin alunperin DigITre-tapahtuman kolumnissa.