Kategoria: BI,CRM,Data,Digitalisaatio,ERP


Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa – ratkaisuna yhtenäinen data-alusta


Tässä blogipostauksessa kiteytän datan hyödyntämisen periaatteet, käytännön haasteet ja hyvän datan ominaisuudet. Lisäksi kerron mitä tarkoitetaan liiketoimintajärjestelmät ja datan yhdistävällä alustaratkaisulla ja siitä, miten se mahdollistaa perustan laadukkaan datan syntymiselle ja tehokkaalle soveltamiselle liiketoiminnan eduksi.

Datan hyödyntämisen periaatteet

Datan hyödyntämiselle on kolme edellytystä: datan avulla on mahdollista vastata liiketoiminnan esittämään kysymykseen, data on saatavilla ja sitä kyetään hyödyntämään. Näiden edellytysten täyttyessä dataa voidaan käyttää päätöksenteossa, joka onnistuessaan luo yritykselle kilpailuetua.

Datan hyödyntämiset haasteet

Haasteet datan hyödyntämisessä koskettavat kaikkia; liiketoiminnan kysymyksiin vastaamiseen tarvittavaa dataa ei ole, sen käyttö ei ole kustannustehokasta, sen laatu on puutteellista, sen käsittelylle ei ole yhtenäisiä käytäntöjä tai sen hyödyntämiseen ei ole tarvittavia työkaluja ja osaamista. Näiden haasteiden vuoksi yritysten on vaikea saada tarvitsemaansa tilannekuvaa liiketoiminnasta tai liiketoimintaympäristöstä datan edistyneemmästä hyödyntämisestä puhumattakaan.

Hyvän datan ainekset

Hyvä data syntyy liiketoiminnan tarpeesta, se täyttää yhteiset ja sovitut vaatimukset, siitä on olemassa kerrallaan vain yksi totuus, sen käsittely on mahdollisimman automatisoitua ja se on hallitusti saatavilla kaikissa yrityksen järjestelmissä organisaation eri käyttäjäryhmille. Tällainen data on nopeasti jalostettavissa edelleen tiedoksi ja käytettävissä liiketoiminnan päätöksenteossa mahdollisen kilpailuedun saavuttamiseksi.

Keskitetty liiketoiminta- ja data-alusta

Alustaratkaisulla tarkoitetaan yrityksen keskeisten liiketoimintajärjestelmien, ydinprosessien, datan ja näihin liittyvien työnkulkujen yhtenäistä ja keskitettyä toteutusta. Toisin sanoen, alustaratkaisussa kaikki järjestelmät jakavat saman ja yhdenmukaisen datan, datan käsittelyssä hyödynnetään automaatiota ja dataan liittyvät työnkulut tapahtuvat saumattomasti alustan eri järjestelmien välillä. Näin esimerkiksi kaikki asiakkaaseen tai tuotteeseen liityvä tieto on aina jaettua ja säilyy yhtenäisenä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakkuudenhallintajärjestelmän välillä. Alustan kautta liiketoiminnan sivutuotteena syntyvä data on laadukasta, näkyvää ja helposti käytettävissä.

Yhteenveto

Datan hyödyntäminen lähtee liiketoiminnan tarpeista. Siinä onnistuminen edellyttää datan saatavuutta ja kykyä sen hyödyntämiseen. Liiketoimintajärjestelmät ja datan yhdistävällä alustaratkaisulla voidaan ratkaista keskeiset datan hyödyntämisen haasteet ja saada merkittävää kilpailuetua datasta. Keskitetyn data-alustan kautta yritys saa tarvitsemansa tilannekuvan liiketoimintansa suorituskyvystä ja parhaat lähtökohdat datan käyttämiseksi erilaisissa datahankkeissa, kuten tekoälyn ja koneoppimisen sovelluksissa. Siksi yritykset siirtyvät käyttämään tulevaisuudessa yhä enemmän liiketoimintaa ja dataa yhdistäviä alustoja sirpaleisten tietojärjestelmien sijaan.

Lisätietoa

Haluaisitko kuulla lisää keskitetyn liiketoiminta- ja data-alustan tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnallesi?

Futuriot on erikoistunut Microsoftin pilvipohjaisiin liiketoimintajärjestelmiin. Osaamme määrittää liiketoimintaasi tukevat ratkaisut ja toteuttaa ne tarpeidesi mukaan muotoiltuna.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!