Kilpailun järjestäjä

Futuriot Oy, Visiokatu 4, 33720 Tampere, Y-tunnus 2789064-8 (”Järjestäjä”).

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailu alkaa 21.9.2021 ja päättyy 23.9.2021. Kilpailuajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä mukaan kilpailuun.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Tampereen Alihankinta-messut 2021 -tapahtumaan osallistuvat ja Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä Järjestäjän sähköinen kyselylomake.

Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) Apple iPad Air 64 Gt Wi-Fi -tabletti. Palkinnon arvo on noin 650 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa toiseen tavaraan. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitettu palkinto toiseen vastaavan arvoiseen palkintoon.

Voittajien valinta ja julkistus

Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä kahden (2) viikon sisällä kilpailuajan päättymisestä. Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Voittajan nimi voidaan julkaista myös osana Järjestäjän markkinointia; kuten Järjestäjän hallinnoimilla LinkedIn-, Facebook- ja Twitter-tileillä tai muissa Järjestäjän käyttämissä markkinointikanavissa. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa kahden (2) viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

Rekisteritiedot

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja tietoja käsitellään henkilötietolain ja Järjestäjän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Vastuut

Järjestäjä maksaa mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai vammoista tai kuluista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä tai palkinnossa olevista vioista tai palkinnossa myöhemmin ilmenevistä vioista. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai muista esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Järjestäjään suoraan tai epäsuorasti liittyvät ulkopuoliset tahot kaikista kilpailuun liittyvistä vastuista.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta antamia päätöksiä. Mikäli kilpailuun liittyvistä materiaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palkinto toimitetaan postitse ja vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.